Cursus Reuma Uitgedaagd! van start in maart 2016 in Amsterdam

Hoe gaat het met u?

Dat is vaak de eerste vraag die aan u gesteld wordt door zorgverleners.

Stelt u deze vraag ook regelmatig aan uzelf? Het hebben van reuma betekent vaak keuzes maken, rekening houden met uw lichaam en dat 365 dagen per jaar. Wat wilt u, wat kunt u en vooral wat doet u?

In de zelfmanagement cursus Reuma Uitgedaagd! staan deze vragen centraal. Wat kan ik zelf doen om mijn kwaliteit van leven te verbeteren? Wat heb ik te kiezen? Wat is goed voor mij?

De cursus Reuma Uitgedaagd van het Reumafonds gaat uit van de self-efficacy theory van Bandura. Onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan de cursus minder snel een arts of andere hulpleners nodig hebben omdat ze geleerd hebben (kleine) problemen zelf aan te pakken en op te lossen.

“zelfs besluiten om even niets te doen, vind ik zelfmanagement” (vrouw, 38 jaar,

Facebook onderzoek (Ammerlaan et al., 2014))

De cursus is bedoeld voor mensen met een vorm van reuma die graag willen leren om meer grip te krijgen op de gevolgen van het hebben van reuma. Speciaal voor deze cursus zijn trainers opgeleid die zelf ook een vorm van reuma hebben.

In de cursus komen verschillende onderwerpen aanbod bijvoorbeeld:

 Doelen stellen, actieplan maken, uitvoeren en evalueren. Samenwerken met anderen.

 Reuma & Behandeling

Wat heb ik? Wat betekent dit? Hoe wordt het behandeld? Wat vind ik daarvan? Hoe werk ik samen met mijn behandelaar (partnerschap)? Bij welke vraag onderneem ik welke actie?

 Omgaan met emoties (pijn, vermoeidheid, balans etc.)

 Zelfmanagement

Communicatievaardigheden, invloed en betrokkenheid etc.

Kortom, neemt uzelf de regie over uw leven met reuma?

Bent u nieuwsgierig geworden, zie www.reumauitgedaagd.nl voor meer informatie of neemt u contact op met het Reumafonds info@reumafonds.nl / 020 589 6464.

In maart 2016 start er een cursus in Amsterdam.

Wanneer : zaterdag 12 en 19 maart en 2 april 2016

Tijd : 10:00 – 16:00 uur (inclusief lunch)

Waar: Jan Tooropstraat 6 in Amsterdam

Kosten : € 77,50 inclusief lunch en cursusmateriaal (kosten worden vaak (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar of werkgever)

Meer informatie en aanmelden : www.reumauitgedaagd.nl