Update d.d. 4-11-2016 mbt tot onderstaand bericht

Reumafonds blij met oplossing dreigend sulfasalazine-tekort

De afgelopen tijd heeft het Reumafonds verschillende meldingen binnengekregen van mensen met een reumatische aandoening dat het middel sulfasalazine beperkt leverbaar is. Er zijn in Nederland ongeveer 16.000 mensen die dit middel gebruiken. Dit tekort leidt tot gezondheidsrisico’s voor patiënten. Hier hebben we 3 november aandacht aan besteed. De werkgroep geneesmiddelentekorten heeft een aantal maatregelen aangekondigd om dit tekort op te lossen.

De productie van het middel zal verhoogd worden en de verwachting is dat binnen 3 weken de complete markt weer is voorzien, zo staat er op de website van de brancheorganisatie KNMP. Om deze periode te overbruggen, zal een Franstalige verpakking tijdelijk naar Nederland worden gehaald. Dit middel zal met een Franse verpakking worden geleverd, maar mogelijk met een Nederlandstalige bijsluiter.

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds: ‘Voor patiënten betekent dit hopelijk dat ze snel weer toegang hebben tot dit middel. We raden mensen die het middel nu nog niet kunnen krijgen aan om met hun arts alternatieven te bespreken.’

Het Reumafonds heeft een speciale webpagina gemaakt met meer informatie voor patiënten: www.reumafonds.nl/sulfasalazine. Bovendien roept het Reumafonds mensen die te maken krijgen met leveringsproblemen op zich te melden via: www.reumafonds.nl/meldpunt.

Bron: http://actueel.reumafonds.nl/reumafonds-blij-met-oplossing-dreigend-sulfasalazine-tekort/


Bericht van het Reumafonds:

De afgelopen weken hebben we een aantal meldingen binnen gekregen over het middel sulfasalazine dat momenteel beperkt leverbaar is. We zijn hierover in contact met de KNMP en de NVR. Het tekort aan sulfasalazine bij de apotheken is ontstaan door een tekort aan grondstoffen. De productie van sulfasalazine bij de medicijnfabrieken is hierdoor sterk verminderd.  De zeer beperkte beschikbaarheid zal mogelijk tot maart 2017 duren.

Wat kunt u uw leden adviseren als ze bij de apotheek geen sulfasalazine kunnen krijgen?
We raden mensen met een reumatische aandoening die momenteel geen sulfasalazine  kunnen krijgen aan om alternatieven met hun arts te bespreken. Een optie is om voorlopig een andere reumaremmer te gebruiken. Ook kan in overleg met de arts worden besloten om niet direct met een ander medicijn te starten, maar de behandeling tijdelijk te staken en eerst aan te kijken hoe dit gaat. Indien nodig kan later alsnog worden gestart met een vervangend medicijn voor sulfasalazine.

Op onze website hebben we meer informatie staan: www.reumafonds.nl/sulfasalazine. Daarnaast kan men de leveringsproblemen bij ons melden: www.reumafonds.nl/meldpunt.

Meer over sulfasalazine
Sulfasalazine is een geneesmiddel dat behoort tot de langzaam werkende anti-reumatica (conventionele synthetische DMARDS). Het middel wordt met succes toegepast bij reumatoïde artritis en enkele andere vormen van chronische gewrichtsontsteking. Ook bij chronische darmontstekingen is sulfasalazine werkzaam. Het middel wordt langdurig gebruikt. Als het middel werkt en wordt gestaakt kunnen de klachten na 4-8 weken terugkeren. Bron: http://www.nvr.nl/standpunt-nvr-met-betrekking-tot-leveringsproblemen-met-sulfalazine

Bron: http://actueel.reumafonds.nl/dreigend-tekort-reumamedicijn/  d.d. 3-11-2016

Linken met extra informatie: