reumafonds-90-jaar
Dit jaar bestaat het Reumafonds 90 jaar. Met vele vrijwilligers en relaties hebben we daar op verschillende manieren bij stil gestaan. Op onze website, in de media, en tijdens een bijzondere bijeenkomst op 18 november in het Circustheater in Den Haag. Zo gaf Prof. dr. Kim Putters een toelichting op de laatste cijfers over reuma in Nederland en Prof. dr. Annet van der Helm gaf haar visie over de toekomst van reumabehandelingen. Tevens was er de première van de documentaire “Samen tegen Reuma”.

Ter gelegenheid van het jubileum ontvingen drie personen, die zich gedurende vele jaren hebben ingezet voor een beter leven met reuma, een Koninklijke Onderscheiding uit handen van de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn.

Een impressie van de jubileumbijeenkomst, de documentaire en meer kunt u hier terugzien.

Met vriendelijke groet, namens het Reumafonds,
Drs. H.J. Lodewijk Ridderbos Algemeen directeur


Bron: Nieuwsbrief Reumafonds 23-12-2016