Op 7 september 2016 is door de Reumapatiëntenvereniging Alkmaar e.o. in samenwerking met dr. L.C.M. Keijser, orthopedisch chirurg de Noordwest Ziekenhuisgroep een informatieavond georganiseerd over de reumatische gewrichtsaandoeningen hand & pols. Dhr. A.A.M. de Groot, hand/ergotherapeut in Noordwest ziekenhuisgroep hield tevens een presentatie tijdens deze avond. Voor overige vragen betreffende reumatische aandoeningen kon een beroep gedaan worden op mw. M.S. van Brussel, reumatoloog, tevens ook aanwezig op deze avond. De bijeenkomst was bestemd voor reumapatiënten, naasten en andere belangstellenden, zo’n 50 personen waren aanwezig op deze avond.

Informatieavond reumatische gewrichtsaandoeningen hand & pols

Programma

Tijdens deze informatieavond kwamen diverse onderwerpen rondom reumatische gewrichtsaandoeningen van hand & pols aan de orde.

Dr. L.C.M. Keijser vertelde over de geschiedenis van het handenteam. Het concentreren van de hand & polszorg in de Noordwest ziekenhuisgroep (plastisch chirurgie, orthopedie, handtherapie, revalidatie op dezelfde locatie in het ziekenhuis). Tevens werd uitleg gegeven over de diagnoses van de aandoeningen van hand en pols bij reumapatiënten. Dhr. A.A.M. de Groot, hand/ergotherapeut vertelde over de mogelijkheden van oefentherapie, de behandelingsmogelijkheden (o.a. met behulp van spalken) en hulpmiddelen die ter beschikking staan voor de reumatische patiënt. Na de pauze werd door dr. L.C.M. Keijser uitleg gegeven over indicaties en mogelijke operatieve mogelijkheden van de reumatische gewrichtsaandoeningen voor de patiënt.

Bron: 8-9-2016 Noordwest Ziekenhuisgroep afd. Orthopedie.
http://orthopedie.nwz.nl/Over-ons/Nieuws/ID/925/Informatieavond-reumatische-gewrichtsaandoeningen-hand-pols