Naast een gezonde leefstijl en voldoende bewegen zijn er veel nieuwe manieren van
“genezen” die gestoeld zijn op suggestie. Maar zou dat ook helpen?

Meditatie, bidden, positieve affirmatie (het steeds herhalen van een positieve zin),
visualiseren (een beeld in gedachten zien), mindfullness, (negatieve en positieve ervaringen
accepteren zoals ze zijn), flow (volledig opgaan en genieten van waar je op dat moment mee
bezig bent), voice dialoog (als persoon zitten er allemaal kanten aan je b.v. lieve, onzekere,
bazige, genezende, moederlijke etc. waar je een gesprek mee kunt aangaan) om er maar
een paar te noemen.

Met de nieuwste MRI technieken, toegepast op mensen die veel pijn hebben, kan gezien
worden hoe het met de pijnwaarneming is. Door de patiënten tijdens het scannen bewust
aan andere dingen te laten denken, wordt de pijn minder ervaren. Dat is ook op de MRI af te
lezen. m.a.w. pijn kun je beïnvloeden en wegdenken. Dat klinkt simpel en nee dat is nog
geen lsltn.

Ik denk dat we allemaal wel weten dat als je met leuke dingen bezig bent, je even geen pijn
voelt. Maar kun je dit ook bewust oproepen, trainen? Volgens de nieuwste inzichten wel.
Door steeds tegen jezelf een positieve spreuk te zeggen, b.v. “vandaag heb ik nog pijn,
maar morgen is het minder”, bereid je de hersenen voor op minder pijnbeleving en ervaar je
uiteindelijk ook minder pijn.

Zo gebruik ik zelf vaak visualisatie en “voice dialog”. De pijn in mijn polsen zie ik als
brandhaarden die met koud water bestreden moeten worden. In gedachten zet ik de
brandweer in en via “voice dialoog” vraag ik de genezer in mij, me te helpen de pijn verder
weg te nemen. In mijn beleving helpt het, schaden doet het in ieder geval niet.

Is dit nu echt allemaal nieuw ?
Welnee….. bidden wordt al eeuwen lang gedaan en is ook veel mensen tot steun.
Wat NU als nieuw gelanceerd wordt, werd in de oudheid al door de Chinezen, Indianen,
Inca’s, Egyptenaren en vele anderen toegepast.
Wat wel nieuw is, is dat het nu meetbaar is. Hoera voor de techniek.

En….lsltn is loslaten, dat zou ook helpen.

lsltn

Dit verhaal is geschreven door Puck Steinmetz en is een hoofdstuk uit haar verhalenbundel “Worstelen met RA”, verschenen t.g.v. 30 jr. REUMA patiënten vereniging ALKMAAR. Periodiek zullen we hier deze verhalen publiceren.

Publicatiedatum 02-01-2017