De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl tonen aan dat mensen die op meer vlakken in hun dagelijks leven geen passende hulp of hulpmiddelen hebben, een onvoldoende geven aan hun kwaliteit van leven. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning zodat mensen kunnen leven zoals bij hen past. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteert deze week aan veertien gemeenten hoe het met de inwoners van hun gemeente gaat.

Meer dan 22.000 mensen in Nederland hebben momenteel de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. Deelnemers zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers. Het programma is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.

badkamerkl

Lees verder op https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/mijnkwaliteitvanleven-nl-biedt-nieuwe-kansen-voor-contact-inwoner-en-gemeente

Bron: “Nieuwsbrief Patiëntenfederatie Nederland – November 2016” dd 24-11-2016