Kiezen zorgverzekering is dit jaar extra moeilijk

Het is voor mensen met reuma dit jaar extra moeilijk om een goede zorgverzekering te kiezen. Dat komt doordat zorgverzekeraars nog niet alle contracten met ziekenhuizen rond hebben en aanvullende verzekeringen voor mensen met reumatische aandoeningen veelal onvoldoende dekking bieden. Het is een vervelende optelsom: door de vertraging met de contracten komt de keuzevrijheid in gevaar, er zijn weinig betaalbare passende aanvullende verzekeringen beschikbaar én je moet voor 1 januari je keuze gemaakt hebben.

Geen contract met ziekenhuis, geen zorg?
Dit jaar zitten mensen met reuma in de vervelende situatie dat tijdens de overstapperiode nog niet duidelijk is of alle ziekenhuizen gecontracteerd worden door de zorgverzekeraars. We zijn als Reumafonds blij dat CZ en Menzis garanderen dat zij volgend jaar zorg in alle ziekenhuizen vergoeden. Duidelijkheid over de vergoeding is nodig, omdat veel mensen met reuma afhankelijk zijn van ziekenhuiszorg. Als verzekeraars geen contracten hebben met ziekenhuizen, kun je voor hoge rekeningen komen te staan. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen: ‘Denk bijvoorbeeld aan medische behandelingen die niet volledig worden vergoed. Een ander risico is dat je te maken kunt krijgen met wachtlijsten zodra zorgplafonds worden bereikt of dat je voor een behandeling naar een ander ziekenhuis moet. Wij adviseren dit jaar om altijd bij je zorgverzekeraar en zorgverlener te checken of je behandeling vergoed wordt.’

Keuzevrijheid beperkt door gebrek aan transparantie
Het Reumafonds vindt dat iedere reumapatiënt moet kunnen kiezen naar welke zorgverlener hij of zij gaat. ‘Wij raden daarom een budgetpolis af. Tot nu toe waren natura- en restitutiepolissen een veiligere keus. Maar nu blijkt dat zelfs het afsluiten van een restitutiepolis geen garantie geeft,’ legt De Jong uit. ‘Want als je er niet van op aan kunt dat je bij het ziekenhuis van jouw keuze terecht kunt, dezelfde medicijnen geleverd worden of dat je later in het jaar tegen wachtlijsten aan loopt, wat is een restitutiepolis dan nog waard?’

Vergoeding van magistrale bereidingen
In 2015 waren er veel problemen met de vergoeding van medicijnen die door de apotheker op maat gemaakt worden wanneer een standaardmiddel niet voldoet. Denk hierbij aan speciale doseringen voor kinderen. Zorgverzekeraars hebben hierover voor 2016 gezamenlijk afspraken gemaakt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als de apotheker methotrexaat voor jou bereidt. Lees hier meer informatie.

Aanvullende verzekering geen luxe voor mensen met reuma
Naast de problemen in de basisverzekering, maakt het Reumafonds zich ook zorgen over de dekking vanuit de aanvullende verzekeringen. Sija de Jong: ‘Voor wat we nu weten, blijkt dat polissen die voorzien in een ruime vergoeding van fysiotherapie moeilijk toegankelijk en duur zijn’. Op de website van het Reumafonds vind je een overzicht van aanvullende pakketten die meer dan 36 behandelingen per jaar vergoeden zonder medische selectie.

Ook zien we dat er flink geschrapt wordt in de vergoeding van kuurbehandelingen bij reuma. Het Reumafonds betreurt deze ontwikkeling. CZ en Agis (Zilveren Kruis) bieden hun huidige klanten een overgangsregeling tot 1 januari 2017. Gelukkig hebben enkele kleine zorgverzekeraars de vergoeding voor kuren ongewijzigd gelaten. Op onze website vind je ook een overzicht van de vergoeding van kuurbehandelingen in aanvullende verzekeringen, net als van hydrotherapie.Wil je meer informatie over zorgverzekeringen, voorwaarden en vergoedingen? Bekijk dan de antwoorden op veel gestelde vragen.