Fysiotherapie is onmisbaar voor een grote groep mensen met reuma. Binnenkort beslist de Tweede Kamer over de behandelingen die in 2018 vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het Reumafonds, en vele wetenschappers en behandelaren vinden dat fysiotherapie in het basispakket hoort voor die mensen met reuma die dat nodig hebben.

Vindt u dat ook? Lees en onderteken dan nu het Reumanifest.

✓ Onderteken het Reumanifest

Ik dank u bij voorbaat voor uw steun!
Vriendelijke groeten,

Sija de Jong
Manager Patiëntenbelangen Reumafonds

Bron: Nieuwsbrief Reumafonds 23 juni 2017