De Sint Maartenskliniek in Nijmegen laat 900 reumapatiënten overstappen van etanercept met de merknaam Enbrel® naar een biosimilar, een kopie van dit middel, met de naam Benepali®. Het Reumafonds pleit in het NOS Radio 1 Journaal onder meer voor goede informatie en begeleiding aan reumapatiënten die gaan overstappen.

benepalibiosimilarenbrelverkleind

Goede begeleiding, informatie en zorgvuldige monitoring
De Sint Maartenskliniek is het eerste ziekenhuis in Nederland dat er voor kiest om een grote groep patiënten in één keer over te zetten. Dit pakken zij zorgvuldig op. Zo zullen zij deze patiënten ook monitoren via onderzoek. Er zijn al biosimilars op de markt voor reumamedicijnen die via een infuus in het ziekenhuis worden gegeven. De biosimilar voor etanercept dienen patiënten zelf thuis toe door middel van een injectie. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds: ‘Iedere patiënt in Nederland moet voor vragen en begeleiding terecht kunnen bij hun behandelend arts en/of reumaverpleegkundige in het ziekenhuis.’ Ook vindt het Reumafonds het belangrijk dat zorgvuldige monitoring plaatsvindt, juist omdat patiënten deze middelen thuis gebruiken. Dit vraagt van reumatologen en reumaverpleegkundigen extra tijd en aandacht. Voor patiënten kan het betekenen dat ze soms voor een paar extra controles naar het ziekenhuis moeten.

Niet jaarlijks switchen naar ander biologisch medicijn
In de komende jaren komen er veel biosimilars voor biologische reumamedicijnen op de markt. Dit is een positieve ontwikkeling, want we hopen dat hierdoor de prijzen van biologische medicijnen gaan dalen en toegankelijk blijven voor nieuwe patiënten. ‘Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars met fabrikanten over medicijnen’, zegt De Jong. ‘We moeten ervoor waken dat patiënten volgend jaar opnieuw moeten switchen als dan een ander medicijn goedkoper is.’ Het Reumafonds vindt dat artsen hun patiënten goed moeten blijven volgen bij het gebruik van biologische medicijnen en dat patiënten en artsen eventuele bijwerkingen melden bij het Lareb.

Investeer de opbrengsten in de reumazorg
De komst van biosimilars in de reumazorg zal ongetwijfeld geld opleveren bij de inkoop van biologische reumamedicijnen. Het Reumafonds gaat er vanuit dat besparingen terugvloeien naar de brede reumazorg. Als voorbeelden denken we aan de genoemde begeleiding door reumaverpleegkundigen, psychosociale begeleiding na de diagnose of fysiotherapie.

Over biosimilars in de reumazorg
Biologische reumamedicijnen zijn duur en de komende jaren komen er kopieën van deze middelen, biosimilars, op de markt. De biosimilar Benepali is sinds februari 2016 op de markt en is door de EMA (European Medicines Agency) even effectief en veilig bevonden als Enbrel®, waarvan het patent is afgelopen. In tegenstelling tot Enbrel® kan Benepali® niet worden voorgeschreven aan kinderen, omdat deze alleen in een dosering van 50 mg beschikbaar is en niet in 25 mg. Het is niet de eerste biosimilar in de reumatologie in Nederland. Sinds juni 2015 is er een biosimilar beschikbaar voor infliximab onder de merknamen Remsima® en Inflectra®, naast Remicade® waarvan het patent is afgelopen. Infliximab wordt via een infuus toegediend in het ziekenhuis. In 2018 wordt de eerste biosimilar verwacht voor adalimumab (Humira®) dat patiënten ook zelf thuis toedienen.

Het is de verwachting dat er de komende jaren nog veel nieuwe biosimilars zullen volgen.Het Reumafonds adviseert patiënten die vragen hebben over hun behandeling met biologische medicijnen contact op te nemen met hun reumatoloog of reumaverpleegkundige.

Bronvermelding: Reumafonds 16 juni 2016