Verbeter uw zorg

Beste leden van de RPV Alkmaar e.o.

Krijgt u zorg of ondersteuning thuis?

Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren!

Krijgt u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan kunt u helpen om deze zorg te verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Meld daarom uw ervaringen!

Zorg dat gemeenten rekening houden met uw wensen!

Veel mensen krijgen nu nog zorg en ondersteuning via de AWBZ. Zoals hulp bij wassen en aankleden, dagbesteding en het regelen van financiën. Dat gaat de komende jaren veranderen. Vanaf 2015 moet u voor deze ondersteuning naar uw gemeente. Als gemeenten begrijpen wat u nodig hebt, kunnen ze dat goed regelen. Daarom starten tien organisaties van ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en patiënten de landelijke meldactie ‘Zorg naar gemeenten’.

Lees verder
Wat moet de reumapatiënt met Wmo
Minder AWBZ, meer gemeenteAls reumapatiënt krijgt u de komende jaren veel met uw gemeente te maken. Niet alleen omdat gemeenten straks verantwoordelijk worden voor een deel van de langdurige zorg. Maar ook omdat er een verschuiving plaats vindt: minder nadruk op zorg en meer aandacht voor welzijn. Hebt u door uw reuma moeite om mee te doen in de samenleving? Ondervindt u problemen met zelfstandig wonen of uw huishouden voeren? Dan kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.
De Wmo heeft tot doel dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Eind april 2013 presenteerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) zijn plannen voor de langdurige zorg. Hij wil dat de zorg betaalbaar blijft. En dat mensen meer mogelijkheden krijgen om de regie over hun eigen leven te voeren, ook als ze chronisch ziek zijn en ondersteuning nodig hebben.Om dat te bereiken moet de zorg hervormd worden. In de plannen van de staatssecretaris krijgen gemeenten een veel belangrijker rol. Mensen die, bijvoorbeeld als reumapatiënt, beperkt kunnen participeren, kunnen bij de gemeente terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Maar de staatssecretaris wil dat u eerst zelf of met de mensen om u heen (familie, vrienden, buren) een oplossing probeert te vinden voor uw behoefte aan ondersteuning. Dit heet het benutten van de eigen kracht. Alleen als dat niet lukt, kunt u een beroep doen op de gemeente.
Lees verder
Sport en Vrijwilligersmarkt
RPV Alkmaar staat ook op de Sport & Vrijwilligersmarkt 2013Zondag 8 september 2013 organiseert de Verenigingswinkel een Sport- & Vrijwilligersmarkt. Zondag 8 september 2013    Locatie: in en rondom de Waardergolf
Tijd: 12.00 – 16.00 uur
Informatie:
Heerhugowaard heeft inwoners veel te bieden op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijke en culturele activiteiten en sport en bewegen, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Om inwoners van Heerhugowaard, van jong tot oud, met of zonder beperking, te laten zien wat er in hun gemeente allemaal te doen is op dit gebied, wordt deze informatiemarkt inmiddels al weer voor de 3e keer georganiseerd.
Lees verder
Onderzoek naar Reumatoïde artritis in AMC
Onderzoek naar het ontwikkelen van Reumatoïde artritis in het Academisch Medisch Centrum in AmsterdamReumatoïde artritis (RA) is een aandoening waarbij er sprake is van een chronische gewrichtsontsteking waarvan de oorzaak nog grotendeels onbekend is. Het komt bij 1-2% van de westerse wereldbevolking voor en is hiermee de meest voorkomende vorm van onstekingsreuma. Vroegtijdige behandeling, gericht op het verminderen van de ontstekingsactiviteit, verbetert de prognose van RA-patiënten. Om de ziekte RA beter te leren begrijpen en te kunnen behandelen wordt hier wereldwijd veel onderzoek naar gedaan, zo ook in Nederland.

 xUhb5bo
 1WR08AY  RKV0IEA
Lees verder
WereldReumaDag

WereldReumaDag

Op WereldReumaDag, 12 oktober, wordt jaarlijks wereldwijd de aandacht gevestigd op de ernst van reumatische aandoeningen en de impact die het heeft op het leven van mensen. WereldReumaDag is ook altijd het moment voor een grote voorlichtingscampagne van het Reumafonds.

Het thema van de WereldReumaDag-campagne van 2013 is: Jeugdreuma.

Lees verder
Voor mensen met RA
Hoe vaak beweeg je en op welke manier? Bewegen is belangrijk. Onderzoek toont aan dat bewegen ook positieve effecten heeft op pijn en het dagelijks functioneren van mensen met reumatoïde artritis. De afdeling Reumatische Ziekten van het UMC St. Radboud in Nijmegen gaat binnenkort kijken wat het effect van bewegen is op vermoeidheid bij mensen met RA. “Als we met de resultaten van dit onderzoek komen, willen we ook weten welke sporten goed zijn voor mensen met RA. Wat kunnen ze aan en vooral ook is het belangrijk te weten aan welke manier van sporten ze behoefte hebben.”Han Repping, verpleegkundig wetenschappelijk onderzoeker UMC Radboud Nijmegen en Sanne van Dartel die – met Han als co-promotor – gaat promoveren op het onderwerp vermoeidheid bij reumatoïde artritis, zoeken mensen die mee willen doen aan dit onderzoek. “Het is nog niet bekend hoeveel mensen met RA precies bewegen en wat voor sporten met name worden beoefend. Wij hebben hulp van mensen met RA uit heel Nederland nodig om hier een antwoord op te krijgen.” Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met stagiaire Jasper van Kuijk.
Lees verder
RPV Alkmaar e.o. nu ook op Facebook!
Bent u actief op Facebook, ga dan ook eens naar onze nieuwe Facebook pagina op https://www.facebook.com/ReumaAlkmaar en kijk eens rond. Vindt u het leuk, geef dat dan aan met het bekende klikje op de duim omhoog. Wij proberen de pagina zo actueel mogelijk te houden en u kunt ons daarbij helpen door op onze pagina vragen te stellen en ervaringen te delen, heeft u een leuke foto of een interessant artikel van- of over een evenement, dan houden wij ons aanbevolen.
Lees verder
Fysiotherapie is onmisbaar
Het Reumafonds startte in januari 2012 het Meldpunt Fysiotherapie, om te onderzoeken wat de persoonlijke gevolgen zijn van de bezuinigingsmaatregel om fysiotherapie voor mensen met reuma uit de basisverzekering te halen. Het blijkt dat mensen die hierdoor minder of geen fysiotherapie volgen meer pijn hebben, meer medicijnen gebruiken en vaker afhankelijk zijn van hulp uit hun omgeving. Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur Reumafonds: ”We beseffen dat een aanvullende verzekering voor mensen met reuma ook extra kosten met zich meebrengt. Uit ons Meldpunt Fysiotherapie weten we dat die eigen kosten voor 78% van de respondenten een grote drempel zijn. Daarom pleiten we ervoor dat fysiotherapie voor mensen met reuma bereikbaar en dus betaalbaar blijft. Daarover gaan we graag in gesprek met minister Schippers. “
Lees verder
Meldpunt Fysiotherapie
Meldpunt Fysiotherapie
Via www.reumafonds.nl/meldpunt kunnen mensen met reuma deelnemen aan een onderzoek over fysiotherapie en (aanvullende) verzekeringen. In de enquête wordt onder meer gevraagd of mensen geweigerd zijn voor een aanvullende verzekering. Het Reumafonds wil ook van zorgverzekeraars weten hoeveel mensen met reuma zij afgewezen hebben. Afhankelijk van de uitkomsten zal het Reumafonds met zorgverzekeraars en politiek in gesprek gaan over de fysiotherapievergoeding.
Lees verder
Hydrotherapie en Bechterew oefengroepenHydrotherapie en Bechterew oefengroepen
Bechterew oefengroepenOp vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur voor ingeschreven leden o.l.v. fysiotherapeuten in de sportzaal en het zwembad van Reigersdaal in Heerhugowaard. Coördinator Bechterew-oefengroepen Marcel Borst: 0224-551616.
Kosten € 40.00 per kwartaal
Wilt u een proefles bijwonen? Neem dan contact op met de  coördinator over de datum en tijdstip van uw aanwezigheid.
Hydro-oefengroepenOp donderdagavond van 19.00 – 20.00 en van 20.00 – 21.00 uur voor ingeschreven leden o.l.v. fysiotherapeuten in het zwembad van Reigersdaal in Heerhugowaard. Kosten € 30.00 per kwartaalCoördinatoren Hydro-oefengroepen: Puck Steinmetz 06-22862189;Wilt u een proefles bijwonen? Neem dan contact op met de betreffende coördinator over de datum en tijdstip van uw aanwezigheid.
Lees verder
Kwartaaltje en Nieuwsbrief:
Wilt u nog eens een artikel uit een vorig nummer van Kwartaaltje of Nieuwsbrief opzoeken, dan kan dat. Op de startpagina in de menubalk vindt u een keuze voor Kwartaaltje of Nieuwsbrief. U vindt er de exemplaren van het afgelopen jaar en uiteraard de nieuwste nummers.
Lees verder
Vragen over Wonen, welzijn en zorg? WWZ-Wijzer maakt wegwijs!
WWZ-Wijzer is er voor alle burgers van Alkmaar met vragen over wonen, welzijn of zorg. Daaraan zijn geen kosten verbonden en u heeft geen verwijzing nodig. WWZ-Wijzer vindt u in de Bibliotheek Alkmaar. Elke werkdag ‘s ochtends is er spreekuur van 09.00 tot 12.00 uur. u kunt zonder afspraak binnenlopen, maar u kunt ook bellen of mailen. Meer over WWZ-Wijzer vindt u op de website http://www.wwz-wijzer.nl/
WWZ-Wijzer maakt u wegwijs als het gaat om:
Wonen: Woningaanpassing, opname in een verzorgingshuis, Tuinonderhoud, Klussen in of rondom de woning
Welzijn: Sport en vrije tijd, alarmering, maaltijden aan huis, dagbesteding, opvoeding, sociaal contact, verenigingsleven, vrijwilligerswerk willen doen.
Zorg: Thuiszorg, aanvraag rolstoel of andere voorzieningen, huishoudelijke hulp, ondersteuning van mantelzorg, oudersdomsklachten, dementie, verzorging en meer.
Vervoer: Aangepast vervoer, scootmobiel of andere vervoersvoorzieningen en meer.
Geld: Bijstand, toeslagen, uitkeringen, thuisadministratie, alimentatie, formulieren invullen en meer.
Lees verder