Wie zijn wij?


Wij zijn een reumapatiënten vereniging met een ledenbestand van 275 leden, afkomstig uit het gebied van Alkmaar en ruime omgeving en hebben tot doel , de reumapatiënten te informeren, met elkaar in contact te brengen en tot (nieuwe) activiteiten te stimuleren. Daarnaast vinden wij het belangrijk de mondigheid te bevorderen t.o.v. artsen en hulpverleners.


Wat bieden wij u ?


Informatie is verkrijgbaar in de vorm van folders, brochures, persoonlijke informatie, thema-avonden met gastsprekers die steeds onderwerpen behandelen die te maken hebben met reuma.

Jaarlijks worden 4 Kwartaalbladen per post of e-mail verzonden met allerlei artikelen en mededelingen op reumagebied. Voor ondersteuning kan worden doorverwezen naar de Reumaconsulentes, de Regionale Thuiszorg, de organisatie MEE of andere instanties.

Activiteiten zijn er in de vorm van creatieve bijeenkomsten, lotgenotencontact, hydro – en/of bechterew oefentherapie, een verrassende dagtocht, een winterviering of een Nieuwjaarsbijeenkomst en een muzikale jaarafsluiting. Aan enkele van deze activiteiten zijn kosten verbonden.

Daarnaast is er gratis de mogelijkheid voor een kennismakings- en/of ziekenbezoek, zowel thuis als in het ziekenhuis, waarbij de zieke een leuke attentie krijgt..


Wij staan u graag te woord.

Heeft u vragen die wij wellicht kunnen beantwoorden?